Nje rrjet kompjuterik eshte nje grup kompjuterash autonom te nderlidhur me ndihmen e nje teknologjie te caktuar.Dy kompjutera quhen te nderlidhur nese jane te afte te shkembejne informacion midis tyre.Lidhja mund te realizohet me anen e kabllove elektrike,fibrave optike,mikrovaleve,rrezeve infra te kuqe apo ndermjet sateliteve.Rrjetet kane forma dhe madhesi te ndryshme.Rrjetet kompjuterike I ndajme sipas permbajtjeve:kategorite(sipas madhesise,topologjise,marredhenieve,funksioneve),protokollet.

SIPAS MADHESISE:                                                                                                           1.Personal area network(PAN)           Wireless Pan

2.Local Area Network(LAN)  Wireless Lan  HomePNA                                    Power line communitacion(HomePlug)

3.Metropolitan Area Network(MAN)                                                                Wirelaness Man

4.Wide Area Network

SIPAS MARREDHENIEVE:

Client server                                                                                                                                Multitier arichtecture                                                                                                         SIPAS TOPOLOGJISE:                                                                                                              1.bus network

3.ring network                                                                                                                                           4.grid network                                                                                                                          5.toroidal networks and hypercubes                                                                         6.tree and hypertree networks

SIPAS FUNKSIONEVE:                                                                                                  1.Storage area networks                                                                                                2.Server farms                                                                                                                                                3.Process control networks                                                                                              4.Value added network                                                                                                                                 5.SOHO network                                                                                                                         6.Wireless community network

PORTOLOLLET:

1.Klasifikimi i portokolleve sipas shkreses perkatese te modelit OSI

2.Shtresa e aplikimit

3.Shtresa e prezantimit                                                                                                                                    4.Shtresa e seksionit

5.Shtresa e transportit                                                                                                                                   6.Shtresa e rrjetit                                                                                                                                          7.Shtresa e te dhenave                                                                                                            8.Shtresa fizike                                                                                                                                          Topologjite e rrjetit kompjuterik:lineare,magjistrale,yll,unaze.tree,hibride.                                             Ktegorite e rrjetit kompjuterik:rrjeti kompjuterik,teknologjia,informatika,telekomunikimi.                Viruset kompjuterike:Boot virus,File virus,Makro virus,Network virus.                                                   ARPANET                                                                                                                                               Nga pikepamja historike rrjeti i 1i njohur eshte rrjeti”ARPANET”,krijuar per llogari te Departamentit Amerikan te Mbrojtjes.Me krijimin e ketij rrjeti ne vitet ’60 u hodhen bazat per zhvillimin e metejshem te rrjeteve kompjuterike.                                                                             A BI ESSE                                                                                                                                                     Larmia e aksesoreve e ben A Bi Esse-n nje pike referimi ne fushen e rrjeteve kompjuterike.A Bi Esse formon te gjithe gamen e materialeve dhe pajisjeve passive per rrjetet kompjuterike data.Materialet qe mund te gjeni si rock-e me te gjitha pajisjet passive te kompozimit te tyre,kanalina plastike te gjitha dimensioneve te kompletuara me aksesoret e nevojshem,kabllo e prita per rrjetet kompjuterike te kategorise 5e 6,e 7 te skermuara ose jo,si dhe te gjitha llojet e prizave dhe konektoreve per fiber optike.Rock-et qe mund te gjeni shkojne nga 9 Unit lartesi deri ne 47 Unit me dimensione deri ne 800*1000.Sipas kerkeses mund te behen edhe porosi me dimensione jo standarte.Ne gamen e aksesoreve mund te dallohen edhe monitori TFT me tastier dhe mouse i Unit me switch per disa servera, si dhe sistemi i sigurise me brave te koduar per rock-et e me telekamera per kontroll ne distance.                                                                                     Rrjetet(unaze,yll,mesh dhe me bus)                                                                                        Rrjeti unaze:ka nje teknologji rrjeti te tille qe secila pajisje(kompjuter)eshte e lidhur me 2 te tilla duke krijuar 1 zinxhir te mbyllur ne forme unaze.Te dhenat kalojne nga njera nyje (pajisje)ne tjetren per te arritur destinacionin.                                                                                                             Rrjeti yll:eshte nje nga arikteturat e rrjetit me te perdorur,ai permban 1 nyje(pajisje)qendrore qe sherben si percjelles i te dhenave te pajisjet e tjera qe vendosen ne forme ylli dhe jane te lidhura me pajisjen qendrore.                                                                                                                                 Rrjet mesh:eshte nje menyre lidhjeje per te transmentuar te dhena,audio dhe komanda ndermjet nyjeve(pajisjeve).Ky lloj rrjeti ndryshon nga te tjeret sepse ky lloj komunikimi midis pajisjeve ne kete rrjet behet me kalime te shumefishta.                                                                                                Rrjeti me bus:vecoria qendron se ne kete rrjet pajisjet(kompjuterat) jane te lidhura me njera-tjetren me nje kanal komunikimi te perbashket qe quhet bus.                                                                                 Rrjetet globale dhe locale                                                                                                       Rrjetet locale(LOCAL AREA NETWORK-LAN)                                                                                    Rrjetet globale(WIDE AREA NETWORK-WAN)                                                                                      Rrjetet locale (LAN) jane rrjete qe perbehen prej dy ose me teper kompjuterash te lidhur ndermjet vetes dhe qe ndodhen ne nje ndertese.                                                                                        Kur dy ose me teper rrjete te tilla lidhen ndermjet vetes me linja shume me te shpejta,si linja telefonike,satelitore etj…,atehere fitohet rrjeti global(WAN).                                                                    Keto rrjete zakonisht perdoren per komunikime ne largesi me te medha,prandaj cdo shfrytezues I lidhur ne kete rrjet duhet qe ne kompjuterin eti te kete pajisjen perms se ciles behet lidhja ne rrjet dhe programin per shtjellimin e permbajtjes se rrjetit.                                                                               INTERNETI                                                                                                                                               Rrjeti qe  ne njohim me emrin internet eshte i 1dhe i vetmi rrjet kompjuterik boteror me akses publik.Perbehet nga miliona e qindra kompjutera  te lidhura ne menyra transmentimi nga me te ndryshmet.Interneti eshte rrjeti i kompjuterave me i madh qe ka ekzistuar ndonjehere prandaj quhet ndryshe “rrjeti i rrjeteve”ose”rrjeti global”.Rrjeti internet ofron sherbime nga me te ndryshmet,sherbimet me kryesore dhe me te njohura jane:World Wide Web dhe posta elektronike.Numri i perdoruesve te internetit eshte ne rritje dhe ne fund te vitit 2005 e kishin kaluar miliardin.

Advertisements